Thu Huong Phamová

thphamova@projektil.cz
+420 775 691 684

Foto: Dušan Tománek