Autobusový terminál Vodňany

Místo: Vodňany
Klient: Město Vodňany

1. místo v architektonické soutěži

Autobusové nádraží a jeho okolí je jedním z nejživějších a nejrušnějších míst Vodňan. Výrazný charakter místa je definován jeho specifickou polohou v rámci struktury města. Propisuje se zde historická stopa původních městských hradeb, kterou kopíruje rušná Zeyerova ulice. Protiváhu historickému centru na jedné straně hradebního okruhu vytváří zelený pás Zeyerových sadů s kulturním domem, obytným blokem řadových domů na předměstí a domem seniorů. Právě specifikum prostředí nás přirozeně navedlo k řešení, ke kterému přistupujeme jak z makropohledu struktury celého města, tak z mikropohledu pro samotného uživatele. Snažíme se potvrdit a posílit charaktery jednotlivých prvků struktury města (centrum za hradbou, ulice-bulvár, park, bloková zástavba předměstí).

Vizualizace

1 / 3

Geometrie střech a altánu zázemí přebírá genetiku sousedícího parku, se kterým se prolíná. Kružnice střech stejně jako koruny stromů srůstají do třech samostatných skupin. Průhledná část s kavárnou a čekárnou a neprůhledná se sociálním zázemím jsou propojené krčkem se zádveřím, které umožňuje nezávislé fungování jednotlivých funkcí. Prostory čekárny a občerstvení je zároveň možné propojit či velikostně upravit. Zázemí řidičů je ukryté v obslužné části a je provozně nezávislé. Lavičky stejně jako mlatové plochy a retenční jezírko s vegetací respektují kruhové schéma, které přináší dobrou prostupnost celým prostorem a nabízí množství různých míst s různými výhledy, stupni intimity a odlišným charakterem.

Soutěž: 10/2019
Plocha řešeného území: 6 474 m2
Plocha zastavěná: 440 m2
Plocha užitková: 159 m2
Obestavěný prostor: 509 m3

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Ondřej Havlín, Rudolf Süsser

Krajinářské řešení: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Statika: Ivan Němec
Grafický design: Jaromír Hárovník, Ondřej Šorm
Vizualizace: Jan Drška

Mapa