Centrum ekologických aktivit Sluňákov

Místo: Horka nad Moravou
Klient: Město Olomouc

1. místo v architektonické soutěži
Hlavní cena Grand Prix Architektů 2007
Cena Ministra životního prostředí 2007
International Green Apple Award 2008
Nominace na Cenu Mies van der Rohe Award 2009
Hlavní cena soutěže O stavbu s ekologickým přínosem 2010
Titul ČEEP 2012
Cena města Olomouce 2015
Cena Patria Nostra 2020

Budova Centra byla projektována pro Magistrát města Olomouce jako součást projektu Sluňákov, areálu ekologických aktivit – výukového biocentra v Horce nad Moravou. Areál slouží k seznámení veřejnosti s přírodou a s jejími procesy a představuje ekologické myšlení. Zároveň je vstupní branou do CHKO Litovelské Pomoraví. Samotný objekt Centra slouží širokému spektru činností. Hlavní náplní je vzdělávání školní mládeže v jednodenních a týdenních programech ekologické výchovy. Jsou zde pořádány i odborné semináře z ekologie, pedagogiky a příbuzných oblastí. Část objektu je turisticko - informačním centrem CHKO Litovelské Pomoraví a regionu Haná. Objekt umožňuje i tzv. "měkkou turistiku" s environmentálně - vzdělávací náplní. Objekt Centra je navržen jako energeticky úsporná stavba s využitím moderních alternativních zdrojů energie a propaguje tak koncept trvale udržitelného rozvoje.                                                                  

Exterier

1 / 8

Dům je navržen jako obydlená terénní vlna, která je plynule přechází v okolní terén. Jeho architektura se uplatňuje směrem na jih prosklenou fasádou s terasou a barevným mobilním stíněním, na východ a částečně na sever dvěma zářezy vstupů (hlavní a technický). Východní konec domu symbolicky vystupuje ze země a vystavuje se tak záři jihozápadního slunce. Od severu je objekt chráněn zemním valem, který plynule přechází v zelenou střechu objektu, která od západu k východu mírně stoupá. Zatravněná střecha je významnou součástí urbanistického konceptu. Stezka, na kterou je návštěvník naveden v místě hlavního vstupu do objektu, vede přes „hřbet“ domu až na „hlavu“ - vyhlídku, ze které se nabízí ojedinělý výhled na celý přírodní areál. Prostor, který je vymezen objektem a umělým valem před jižní fasádou, je koncipován jako pobytová zahrada pro návštěvníky a ubytované hosty.

Interier

1 / 9

Soutěž: 6/2003
Projekt: 2003 - 2004
Realizace: 2005 - 2006
Celková výměra pozemku: 48 681 m2
Zastavěná plocha: 1 282 m2
Čistá užitková plocha budovy: 1 428 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Kateřina Horáková, Katarína Jägerová, Lenka Slívová
Ideový koncept: Michal Bartoš, Tomáš Lampar

Sadové úpravy: TERRA FLORIDA
Energetická koncepce: Jan Tywoniak, Pavel Kopecký
Grafický design: Kultivar
Dopravní řešení: VIA dopravní atelier
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková, Filip Jančo

Mapa