Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Místo: České Budějovice
Klient: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

3. místo v architektonické soutěži

Zdůrazňujeme kvalitu veřejné budovy v zeleném prstenci centra. Rušíme ideologickou vazbu původního areálu KSČ. Nový vstup směřujeme k městské třídě s důstojným obytným předprostorem. Zásobovací dvůr překrýváme terasou s výhledem na řeku. Knihovna posiluje význam místa a nabízí možnosti pobytu uvnitř i v okolí. Místo přístavby volíme pro kvalitu prostředí nástavbu. Posiluje význam instituce. Nástavba je otiskem/vysunutím stávajícího interiéru. Perforace okny je významově vůči fasádě posunuta. Velká okna umožňují výhled na město. Neutrální bílá barva nástavby je propsána do interiéru v kontrastu k plastickým povrchům. Starou budovu prozařujeme světlem, vytváříme vizuální dominantu a otevřením parteru posilujeme kontakt s okolím. Rozšiřujeme zeleň a zakládáme park „U knihovny“. 

Vizualizace

1 / 5

Uvnitř prolamujeme hlavní schodiště. Nové vstupy z ulice a parku napříč prosvětlují budovu. Intimnější parkový vstup může obsahovat kavárnu/čítárnu. Návazně umisťujeme konferenční a výstavní sály s nezávislým provozem. Komunikační tubus očišťujeme a vkládáme knižní regály. Již zde začíná volný výběr, který zobytňuje současný nevlídný stav. V patrech navrhujeme prosklené vstupy do studoven. Ostatní prostory jsme jen dispozičně posunuli a optimalizovali provoz. Umístění volného výběru v nástavbě odpovídá užívání studijní knihovny oproti knihovně městské. Uprostřed a u obvodových zdí jsou knižní regály. U oken studijní místa různého pobytového charakteru. Nástavba vyžaduje úniková schodiště zároveň umožňující flexibilitu půdorysu. Velký prostor volného výběru přes více podlaží umožňuje přirozené provětrávání a chlazení v létě. Úsporností provozu je veden i návrh nástavby oproti přístavbě. Zlepší se tepelná izolace stávající budovy a výrazně omezí ochlazovaná plocha pláště.

Soutěž: 12/2016
Plocha zastavěná: 1 132 m2
Obestavěný prostor: 5 022 m3
Užitná plocha: 3 431 m2
Okolní zpevněné plochy: 619 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Adam Hašpica, Renata Horová

Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Vizualizace: Jan Drška

Mapa