Expozice Astronomie

Místo: Národní technické muzeum, Praha
Klient: Národní technické muzeum

1. místo v architektonické soutěži

Moto: Vesmír je nesmírný

V návrhu dlouhodobé expozice Astronomie jsme se inspirovali současnou představou o struktuře hmoty ve vesmíru, převedené do modelu. Vytvořili jsme prázdné prostory (voidy) určené pro návštěvníky, a mezi nimi tak vznikl propojený prostor za sklem, v němž, stejně jako hmota, galaxie a hvězdy, jsou umístěny exponáty. Návštěvník je "tulák po vesmíru", který prochází prázdným prostorem a obhlíží exponáty-hvězdy. Prostor tak nevytváří sklo, ale samy exponáty svým umístěním okolo voidů. Jejich počet odpovídá jednotlivým tematickým okruhům. Návštěvník, nebo skupina, je vždy obklopen všemi exponáty k tématu najednou. Intenzivně je zažívá. Nemusí podél nich chodit, aby si uvědomil souvislosti, stačí klouzat zrakem.

1 / 6

Ve vstupní části je umístěn neprůhledný void – filtr - zemská atmosféra. V tomto prostoru je, na rozdíl od následné expozice, historie pozorování vesmíru podaná graficky v časové lince a pomocí filmu. Jediným pevným objektem je zde uprostřed umístěný 80kg meteorit. Dotek vesmíru. Návštěvník tak z neutrálního prostředí schodišťové haly NTM cestuje historií astronomie, aby se nakonec ocitnul mezi zářícími hvězdami expozice - historickými astronomickými přístroji. V rámci voidů jsou instalovány interaktivní objekty, na kterých si může návštěvník ověřit funkci vystavených přístrojů a tematické projekce na ohýbané sklo. Autorské filmy výtvarným podáním doplňují faktograficky dané téma.

Soutěž: 2009
Projekt: 2009 - 2010
Realizace: 2010 - 2011
Plocha: 227 m2
Obestavěný prostor: 893 m3

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Bohdana Linhartová

Grafika: Jean-Marie Delafontaine, Jana Delafontaine, Zuzana Horecká
Multimédia: Magdalena Buriánová, Stanislav Dvořák, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Petra Ležáková, Daniel Sperl, Antonín Svejda
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Mapa