Informační bod CHKO Litovelské Pomoraví - Šargoun

Místo: Litovel
Klient: Agentura ochrany krajiny a přírody

V rámci projektu Dům přírody Litovelského Pomoraví byla přeměněna bývalá hájovna Šargoun se zahradou a stodolou v infobod CHKO Litovelské Pomoraví a je druhou vstupní branou do cenného přírodního území lužního lesa, který je svým rozsahem unikátem střední Evropy. Budova využívá místní tradiční technologie a snoubí je s požadavkem nízkoenergičnosti a udržitelného stavění v krajině se silným geniem loci. Vizuálně a měřítkově odpovídá tradiční usedlosti na hraně lužního lesa, včetně upravené zahrady a opravené stodoly. Kromě infobodu CHKO s multimediálním vybavením obsahuje interaktivní expozici včelařství se zahradou a sadem, která zároveň představuje tradiční hospodaření v místních podmínkách. Infobod i stodola je využívána litovelskými školami.

Exterier

1 / 7

Objekt je vyzdvižen nad hladinu potenciálních záplav. Výškový rozdíl je vyrovnán dřevěnou rampou, která vytváří vstupní terasu, vhodnou i na sezení. Budova má jednoduchý tvar a dodržuje i tradiční římsy. Členění oken je velkorysé a vyjadřuje veřejnou funkci objektu. Největší místnost přízemí je upravena jako expozice včelařství. Prvky nejsou digitální, ale naopak vyžadují fyzickou aktivitu (např. stůl s ozvučenou konstrukcí, včelí tanec na podlaze). Druhá místnost je naopak na digitálních technologiích založena a umožňuje využití jako učebny. Podkroví tvoří otevřený prostor s možností výstav. Objekt má vstupní přístavek s recepcí a technologií, který odpovídá vnitřnímu funkčnímu uspořádání a zjemňuje měřítko domu. Hlavní hmota objektu má vnitřní i vnější hliněné omítky, což reflektuje lokální tradici. Konstrukce objektu je dřevěná. To demonstruje udržitelné stavění, splňuje požadavek na nízkoenergetičnost a odpovídá způsobu užívání. Vstupní přístavek je obložen dřevem. Kromě kvalitního zateplení objektu z konopné izolace je součástí technologie solární kolektor a krb s teplovodním výměníkem.

Interier

1 / 3

Projekt: 2009-2011
Realizace: 2012 - 2014
Plocha řešeného území: 3 817 m2
Zpevněné plochy: 205 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Tomáš Bouma

Sadové úpravy: Zdeněk Sendler
Autor expozice včelařství: Robert Smolík
Výtvarná díla: Miloslav Fekar, Robert Smolík
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková, Miloslav Fekar

Mapa