Komenského náměstí

Místo: Praha 3
Klient: MČ Praha 3

Náměstí Komenského je nedílná součást sítě veřejných prostorů Žižkova mezi Vítkovem a Parukářkou. Žižkovská náměstí mají osobité charakteristiky. Náměstí Komenského jsme pojmenovali jako hudební, klidné, uzavřené. Hlavními cíli návrhu je posílení klidu, uvolnění plochy a vytvoření místa pro různé aktivity – události. Prostor řešíme celý až po fasády domů. Prostory náměstí uvnitř města je nutné otevírat a naplňovat jejich plochy ke komunikaci, interakci a dalším individuálním či společným aktivitám. Uvolňujeme prostranství pro pobyt a různé aktivity. Navrhujeme platformu „ukaž, co umíš“.

1 / 4

Očišťujeme náměstí od bariérových terénních a zahradních nerovností. Vytváříme volné prostranství. Máme bílé plátno v tenkém rámu. Rám osazujeme stromořadím. Stínem stromů měkce potvrzujeme hranici náměstí. Do stínu umisťujeme lavičky. Orientujeme je do náměstí. Uživatelé z okolních domů sedí po obvodě a hledí dovnitř a skrz vnitřek na sebe. Do dlážděné plochy se propisuje kryt CO. Nesmíme ho zrušit, a přitom je vjezd do něj pěší bariérou. Rozšiřujeme plochu krytu k příjezdové komunikaci a ukrýváme tak vjezdovou rampu. Střechu necháváme volnou. Je to platforma pro aktivní účast ve veřejném prostoru. Plná slunce. Volná, zastavěná stánky, podiem, davem lidí. Místo, které Žižkovu chybí. Na plochu vystupujeme po terénním schodišti. Není to jen schodiště. Je to lavička, tribuna… Místo, které hudební škola využije při prezentaci svých talentů. Pod platformu navrhujeme klidné pobytové místo ve stínu stromů. Sedíme pod korunou u vodního prvku nebo popíjíme kávu a čteme noviny u „stánku na náměstí“. Vše je přehledné i intimní.

Soutěž: 04/2013
Plocha řešeného území: 7500 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Marek Sankot

Zahradní architekt: Aleš Steiner, Pavlína Malíková
Dopravní řešení: Antonín Žižkovský
Vizualizace: Matěj Hošek

Mapa