Komplexní řešení dopravního terminálu Úvaly

Místo: Úvaly
Klient: Město Úvaly

Úvaly mají velkou přednost v okolním přírodním rámci. Rámují je lesy, propojují potoky a železnice. V návrhu propojení doplňujeme a obnovujeme historickou alej před nádražím. Šířkou pěších ploch, solidním materiálovým řešením, alejí a novým městským domem na křižovatce propojujeme nádraží a centrum. Alejí, šířkovým uspořádáním a úpravou P+R kultivujeme i přednádraží. Samotný terminál navrhujeme tak, aby byl přestup z vlaku na autobus co nejkratší a pod zastřešením. Městský dům nejen označuje propojení, ale nabízí i služby městského parteru a možnost umístit v patře knihovnu nebo sdílené kanceláře. V prostředí doporučujeme témata k zapojení výtvarníků a grafiků.

Vizualizace

1 / 5

Vnímáme riziko efektu "heat island" a zadržování dešťové vody u velkých zpevněných ploch dopravních terminálů. V reakci na něj nám pomáhá koncept výrazné zelené linie – aleje s rozšířením parkových ploch. Navrhujeme možnost vsakovacího průlehu pro P+R parkoviště a vozovku ulice. Účinek stromů a parku je doplněn o záhony v ulici, které slouží i vsakování, a o zelené střechy obou nově navrhovaných objektů. U P+R parkoviště je možné zvážit realizaci části plochy se vsakovacím povrchem. Vsaku částečně pomáhá i kamenná dlažba, která je trvanlivým materiálem, který se při opravách snadno recykluje. Předpokládáme u nových konstrukcí prověření možností použití dřeva (konstrukce, výplně, obklady), vždy ale účelně a smysluplně. Zastřešení autobusového terminálu považujeme za plochu vhodnou k umístění městské fotovoltaiky a podobně dáváme ke zvážení částečné zastřešení fotovoltaikou parkoviště P+R. Návrh umožňuje snadnou etapizaci.

Soutěž: 9/2021
Plocha řešeného území: 50 115 m2

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Renata Horová
Spolupracující architekt: Laura Molínová, Thu Huong Phamová, Rudolf Süsser

Krajinářské řešení: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich

Mapa