Komunitní centrum Mírová Mnichovo Hradiště

Klient: Město Mnichovo Hradiště
Místo: Mnichovo Hradiště

1. místo ve vyzvané architektonické soutěži
Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2021

Dům doplňuje „dětský“ vnitroblok v těsné blízkosti hlavního náměstí v ulici Mírová, kde je základní škola se zázemím a mateřská škola. Oživuje klidnou (neprůjezdnou) ozeleněnou ulici Mírová. Objekt v sobě spojuje dvě samostatné funkce spojené s dětmi. V přízemí je školní a školková kuchyně se školní jídelnou. Samostatně je ze zahrady MŠ přístupné dětské wc. V patře jsou prostory Domu dětí a mládeže a Nízkoprahového centra s oddělenými provozy. Obě výstupní venkovní schodiště do patra jsou zároveň i pobytová. Na jih ke sportovnímu dvoru základní školy a zahradě mateřské školy se stěny objektu proměňují v herní plochy: průlezky, hlediště, sezení. Vzniká tak výškový rozdíl podobný skalnatým hranám Českého Ráje. Střecha má extenzivní vegetaci a přístupnou dřevěnou terasu.

Exterier

1 / 6

Dům má pevnou skořápku. Vnitřek je proměnitelný. Vnější tvar artikuluje dva různé provozy. Přízemí je oporou. Dům se velkoryse otevírá k ulici skleněnou stěnou jídelny. Kuchyňské zázemí tvoří pevná záda, podnož patra. Jídelnu tvoří dva oddělitelné prostory s různou proporcí i atmosférou. Oba nabízejí propojení s ulicí a širokou škálou možností využití. Vstup do světa her v patře je po schodišti s pobytovou veřejnou terasou. Toto uspořádání umožňuje optimalizovat program patra. Z terasy je přístupný vnitřní prostor dělený lehkými příčkami a nábytkem. Komunikační hala ve středu se světlíky slouží i aktivitám. Hlavní dělitelná místnost má výhled do ulice, kam se nastavuje jako poutač domu. Objekt je přibližně čtvercový, dělený vnitřními sloupy či stěnami. Konstrukce i obálka přízemí je železobetonová a patra dřevěná. Dřevěná okna odpovídají barevností materiálům podlaží: dole šedá, nahoře dřevěná s bílou lazurou. Vnitřní stěny jsou barevné. Zvýrazňuje se tak jejich volnost a flexibilita.

Interier

1 / 7

Soutěž: 2016
Projekt: 2016-2019
Realizace: 2019-2020
Otevření: 9/2020
Plocha řešeného území: 1 399 m2
Plocha zastavěná: 763 m2
Užitná plocha: 1 132 m2
Obestavěný prostor: 5 100 m3

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Adam Hašpica, Mária Javorová, Klára Táboříková
Spolupracující architekt: Tomáš Havelka, Zuzana Retterová, Rudolf Süsser

Zahradní architekt: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Grafický design: Jaromír Hárovník, Ondřej Šorm
AV media: Jan Wágner
Dopravní řešení: Jan Špilar
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Mapa