ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Místo: Líbeznice
Klient: Obec Líbeznice

1. místo v architektonické soutěži
Nominace na Mies van der Rohe Award 2017

Základní škola pro 240 dětí v 8 kmenových třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2 užitné plochy. Areál základní školy se rozprostírá na 3 hektarech severovýchodního okraje obce Líbeznice. Hlavní budova školy z roku 1956 byla dlouhou dobu osamělou dominantou v krajině, dokud k ní nedorostla zástavba od jádra obce. Dnes je zahrada školy z jihu a západu obklopena individuální obytnou zástavbou, zatímco na sever a východ plyne do volné krajiny. V průběhu let doplnil hlavní budovu uvnitř areálu park, dopravní a sportovní hřiště a samostatný pavilon školní družiny.

Exterier

1 / 4

Objekt je dispozičně řešen jako mezikruží s excentricky umístěným kruhovým atriem, kolem kterého obíhá víceúčelový prostor foyer integrující funkce obslužné komunikace, šaten žáků a společných setkávacích prostor. Z foyer jsou přístupny všechny třídy, hygienická zázemí, sborovna i jídelna/aula. Segment s jídelnou se stává hlavním prostorem dispozice díky možnosti využití jako aula či koncertní sálek. Zde se kumulují společné aktivity školy a plynule se přelévají do foyer. Hlavní denní osvětlení učeben je zajišťováno světlíky ze střechy, což poskytuje rovnoměrnou světelnou pohodu pro žáky. Okna ve fasádách jsou doplňkovým zdrojem denního světla a decentním kontaktem se živou zahradou. Lavice jsou primárně orientovány do středu dispozice rondelu, kde jsou na stěnách umístěny interaktivní tabule, je však možné je ve třídách uspořádat i alternativně podle svobodné volby vyučujícího a žáků.

Interier

1 / 6

Soutěž: 10/2011
Projekt: 07/2014
Realizace: 08/2015
Otevření: 31. 8. 2015
Plocha zastavěná: 1 126 m2
Obestavěný prostor: 4 504 m3
Užitná plocha: 1 026 m2
Užitná plocha venkovního atria: 171 m2
Okolní zpevněné plochy: 789 m2

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Adam Hašpica, Bohdana Linhartová, Marek Sankot

Statika: RECOC
Technika prostředí: TechOrg
Zdravotechnika: Petr Kvasnička
Elektroinstalace: MINET ELEKTRO
Grafický design: Kultivar, Very Popular Office
Vizuální styl, infosystém: Kultivar, Very Popular Office
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Mapa