MŠ U Přehrady Jablonec nad Nisou

Místo: Jablonec nad Nisou
Klient: Statutární město Jablonec nad Nisou

2. místo v architektonické soutěži

Mateřskou školu se zahradou vnímáme jako analogii města v podhorské krajině. Zahrada je vzhledem ke svému velkému měřítku členěna na zóny, které se přiblíží vnímatelnému světu předškolních dětí. Důvěrně známé obrazy města s domy a zahradami, luk za městem a lesa na svazích hor jsou stavebními kameny návrhu. Budova školky představuje město - domy srostlé do členité hmoty, která je přisazena k východní morfologicky nejnižší hranici pozemku. Je pevně spjata se stoupajícím terénem a otevírá se směrem do svažité zahrady. Cílem je také zachovat v kompaktním celku hodnotu vzrostlé zahrady na západní straně pozemku.

Vizualizace exterieru

1 / 4

Prostorové uspořádání klastrů tříd /domů/ obklopujících centrální prostor tělocvičny /náměstí/ vytváří polosoukromé zóny přiléhající ke třídám. Vznikají intimnější zákoutí s modelovaným terénem, sdílené vždy dvojicí tříd. Společný prostor /náměstí/ mezi třídami /domy/  je přehledné a bezpečné místo, sloužící jako vnitřní tělocvična, herna i komunitní místnost.
Objem budovy přizpůsobujeme morfologii pozemku, podzemní prostory jsou minimalizovány s ohledem na přirozenou terénní modelaci a její stav po demolici stávajících objektů. Cílíme na minimalizaci terénních úprav a tím i zbytečných stavebních nákladů včetně negativního dopadu stavby na stávající vzrostlou zeleň. Jednopodlažním schématem hlavního provozu školky, navazujícím na terén, získáváme přímou vizuální a provozně bezbariérovou vazbu na zahradu. Ta je posilována také prostřednictvím teras - krytých venkovní učeben.

Vizualizace interieru

1 / 2

Soutěž: 6/2023
Plocha zastavěná: 1 693 m2
Užitná plocha: 1 598 m2
Obestavěný prostor: 8 923 m3
Okolní zpevněné plochy: 847 m2
Nezpevněné plochy a zahrada: 5 715 m2

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Jan Nerud
Spolupracující architekt: Michael Pavliš, Diana Lučková, Rudolf Süsser

Krajinářské řešení: Klára Concepcion, Zuzana Grečnárová
Technické zařízení budovy: Jiří Beran, Ondřej Hlaváček

Mapa