Nábřeží Maxipsa Fíka

Místo: Kadaň
Klient: Město Kadaň

BigMat International Architecture Award 2015

Projektil byl generálním projektantem revitalizace celého nábřeží v Kadani a zároveň autory části pod Kadaňským hradem. Před revitalizací byl břeh zanedbaný, neprůchozí se zbytky po velké asanaci v 70. letech minulého století. Revitalizace tak znovuobjevuje břeh řeky Ohře pro královské město Kadaň. Vytváří řadu komorních veřejných prostorů s různou náladou a možnostmi užívání. Všechna tato nábřežní mola, náměstíčka a parky spojuje cesta pro pěší a cyklisty, která je zároveň součástí velké cyklostezky podél řeky Ohře. V místě pod hradem se díky možnosti parkování lodí a půjčovně lodí potkávají pěší a cykloturisté s vodáky.

1 / 9

V nejužší části území přímo pod hradem se již nacházela historická opěrná zeď, která asanaci přežila. Ta byla při revitalizaci zachována a vytvořila základ celého návrhu. Směrem po proudu byla doplněna a spojena s další nábřežní zdí nad jezem. Směrem proti proudu byla přemostěna novou konstrukcí a stala se boční stěnou nových prostor pod přemostěním nazvaných Zajícův převis. Tyto prostory nejen že umožňují přístup k řece, ale obsahují i veřejné toalety, letní občerstvení a půjčovnu loděk. Vlastní pěší promenáda na hraně nábřežní zdi propojuje celé území. Pod hradem je rozšířena do malého náměstíčka se schodištěm a vstupem dolů do Zajícova převisu. Dále pokračuje po proudu až k nově vybudovanému pobytovému molu a dále až k jezu. Mezi touto pěší cestou a ulicí Říční je kultivována městská pobytová louka, kde se konají open air koncerty. Parkoviště pod hradbami je záměrně rozdělené na více segmentů a ještě odstupňované povrchovou úpravou (kámen, mlat), aby auta nebyla v území výrazná. Skalnatá stráň pod městskými hradbami, nyní spásaná kozami, čeká na svoji úpravu včetně možnost doplnění zástavby v části jejích historických ploch před asanací.

Zajícův převis

1 / 3

Projekt: 2004 – 2012
Realizace – Část II: 2012 - 2014
Realizace – Část III: 2010 - 2012
Plocha řešeného území: 64 600 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Rudolf Wiszczor
Spolupracující architekt: Bohdana Linhartová, Marek Sankot

Ideový autor nábřeží: Vít Branda
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková 

Mapa