Nádraží Hostivice a jeho okolí

Místo: Hostivice
Klient: Město Hostivice

Zadáním města Hostivice bylo korigovat již zpracovaný projekt na rekonstrukci nádraží, který obsahoval rozsáhlé asfaltové plochy P+R. V návrhu jsme z nádražního předprostoru vytvořili veřejný pobytový prostor, neboť jej Hostivice postrádají a nádraží je a bude nejfrekventovanějším místem města. Do něj je integrovaná i plánovaná dálková cyklotrasa Kladno-Praha a upravena autobusová zastávka. P+R je soustředěno do parkovacího domu s přímou návazností na dálnici. Nová trasa cyklostezky umožní využít volné plochy u železniční tratě jako městský park a nově kultivovaně připojit hřbitov. Nové je i připojení parku Višňovka na druhé straně nádraží. Vytipovány jsou plochy pro novou zástavbu, která bude adekvátní významu a frekvenci prostředí.

Vizualizace

1 / 3

Projekt zahrnuje nový objekt vstupu do drážního podchodu a renovaci historické výpravní budovy s novými provozy v přízemí a rekonstrukcí bytů v patře a podkroví. Projekt je jeden z pilotních, kde bude více použito dřevo a jako zdroj energie pro vytápění tepelná čerpadla a fotovoltaika. Důležitou součástí návrhu byla participace, která se během Covidu odehrála on-line a formou výstavy přímo na nádraží. Byl vytvořen model a samostatné webové stránky k projektu. Projekt prochází úpravami ze strany zpracovatele projektu modernizace trati, nicméně jako výjimečný počin je nutné vnímat jeho koordinační a rozvojový dosah. Město tak má s občany projednanou představu, jak celé území v okolí nádraží rozvíjet. A to včetně parku Višňovka, kde vznikne nejen krátké spojení, ale i pozvolné bezbariérové. Krajinářské úpravy jsou v českém měřítku v souvislosti s výstavbou trati zcela ojedinělé a přitom právě v zemědělské krajině v okolí Kladna a Letiště Praha velmi potřebné.

Dokončení studie: 11/2021
Plocha řešeného území: 67 895 m2

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Thu Huong Phamová, Rudolf Süsser

Krajinářské řešení: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Model: Architektonické modely
Vizualizace: Jan Drška

Mapa