Otevřená zahrada Údolní 33

Místo: Brno
Klient: Nadace Partnerství, Státní fond ŽP

1. místo v architektonické soutěži
Cena Ministerstva životního protředí 2012
Český energetický a ekologický projekt 2012
Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za rok 2012

Budova Centra NNO navržena v pasivním energetickém standardu je první budovou tohoto typu v České republice. Jedná se o administrativní budovu, přístupnou veřejnosti, která prostřednictvím svého provozovatele otevřeně publikuje své technické parametry dosažené za provozu. Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. Stojí na pozemku na úpatí Špilberku a je spojnicí mezi zeleným příkrovem kopce a historickou dopravní tepnou Údolní. Stěžejními vlastnostmi budovy jsou její přístupnost a prostupnost. Jižním koncem objekt vrůstá do svahu a nabízí tak k pobytu své čtvrté venkovní podlaží – zelenou střechu. Samotné Centrum je obklopeno environmentálně vzdělávací zahradou přístupnou veřejnosti.

Exterier

1 / 6

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový kombinovaný skelet. Abychom snížili podíl neobnovitelných primárních zdrojů, je lehký obvodový plášť proveden jako montovaná skeletová dřevostavba s izolacemi na bázi dřeva a konopí. Stavebně energetická koncepce byla navržena jako „tepelně robustní konstrukce“, která eliminuje tepelné ztráty a zároveň dokáže účelně využít tepelné zisky v případě jejich prospěšnosti, nebo je naopak omezuje a tlumí, pokud vedou k přehřívání vnitřního prostoru. V druhé řadě jsou navrženy aktivní prvky a technologie, které účinně reagují na proměnné venkovní podmínky a uživatelské požadavky při nízké spotřebě energií dodávaných zvenčí (tepelné čerpadlo, systém BTK, VZT jednotky s rekuperace, přirozené větrání, řízená intenzita osvětlení). Součástí domu je bio informační systém, vytvořený grafiky Studia Pixl-e pomocí trávy, listů a zvadlých květin z brněnských květinářství. Přes textovou šablonu aplikovali biomasu na stěny a stropy interiéru. Texty, charakterizující obsah práce a často užívané výrazy, dodali samotní zaměstnanci a uživatelé budovy.

Interier

1 / 3

Soutěž: 2009
Projekt: 2009 - 2011
Realizace: 2011 - 2012
Užitná plocha budovy: 1 650 m2
Zastavěná plocha: 684 m2
Užitná plocha zelené střechy: 415 m2
Plochy zeleně: 2 200 m2
Obestavěný prostor: 6 203 m3

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Tomáš Bouma, Marek Sankot

Stavebně-energetická koncepce: Jan Tywoniak, Kamil Staněk, Marek Ženka
Technická zařízení budovy: TechOrg
Zeleň a koncepce zahrady: Lucie Komendová
Výukové prvky v zahradě: Petr Korecký
Vizuální styl a infosystém: Pixl-e
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková