Plavecký bazén Písek

Místo: Písek
Klient: Město Písek

1. místo v architektonické soutěži

Pozemek pro nový plavecký areál leží v otevřeném prostoru pod lesnickou školou, v blízkosti frekventovaného dopravního průtahu městem. Návrhem reagujeme na podmínky prostředí, snažíme se nalézt jeho kvality a posílit je. Mohly by se jimi stát mírně svažitý pozemek s jižní expozicí, blízkost řeky Otavy a okolní sportoviště. Místu pro koupání, plavecký sport a rekreaci je potřeba vtisknout intimní atmosféru a odclonit negativní dopady dopravní tepny. Venkovní koupaliště proto logicky umisťujeme na jižní svah a inspirováni funkcí plovárenské převlékací kabinky vytváříme pevnou ulitu okolo celého areálu. Vrcholem této pomyslné spirály je objekt samotného plaveckého bazénu, který orientujeme velkoryse prosklenou fasádou k venkovním bazénům v srdci plovárenské zahrady. Do ulity vstupujeme ze společného prostoru mezi sportovními areály. Vytváříme zde nový kultivovaný veřejný prostor, optimalizovaný pro pokrytí nároků na parkování a obsluhu všech okolních sportovišť.

Vizualizace

1 / 5

Soutěž: 2015
Projekt: 2015–2018
Zastavěná plocha: 3 471 m2
Obestavěný prostor: 31 930 m3
Užitná plocha plaveckého bazénu: 5 892 m2
Plochy vodní hladiny kryté: 720 m2
Užitná plocha venkovního koupaliště: 5 196 m2
Plochy vodní hladiny venkovní: 390 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Renata Horová
Spolupracující architekt: Marek Sankot, Klára Táboříková, Mária Javorová

Stavební řešení: Deltaplan
Statika: Recoc
Požární řešení: Ampeng
Vzduchotechnika, vytápění, chlazení: Techorg
Zdravotechnické instalace: Hubert Faber servis
Elektrotechnické zařízení: AZ elektroprojekce
Bazénové technologie: Lacus
Dopravní řešení: AtelierVIA
Krajinářské řešení: Steiner a Malíková
Grafický design: VeryPopularForm
Vizualizace: Neovisual, ZANstudio

Mapa