Senovážné náměstí v Českých Budějovicích

Místo: České Budějovice
Klient: Statutární město České Budějovice

3. místo v architektonicko-urbanistické soutěži

Protahujeme Zelený pás od Pošty okolo Muzea až k řece Malši. Do zceleného území vkládáme nové samostatné veřejné objekty (Městská scéna nad podzemním parkovištěm, Galerie a menší objekty pro oživení parteru). Kultivujeme předprostor veřejných budov. Využíváme novou kvalitu díky otevření Mlýnské strouhy (přístupnost vody, Městská louka). Návrh několika specifických prostředí s různou atmosférou a potenciálem v rámci Zeleného pásu nabízí širokou škálu možnosti využití pro každodenní pobyt i výjimečné události: festival nebo koncert. Maximální využití území pro festival po vzoru Lince může při uzavření Lidické třídy pro individuální dopravu během víkendu zapojit všechny kulturní objekty v území.

Vizualizace

1 / 5

Poloha Městské scény je volena s důstojnou césurou od Muzea. Podzemní garáže se přizpůsobují poloze Městské scény. Vjezd je přímo z ulice Karla IV, čímž zklidňujeme ulici Jirsíkovu do podoby Městského korza, které vede od Malše přes celé řešené území dále. Kvůli nedostatku aktivního parteru navrhujeme infrastruktury pro každodenní život (kavárna, veřejné WC, mobiliář, herní prvky,…). Garáže se mohou v budoucnu zásadně proměnit a doplnit Městskou scénu s živou náplní propojující Muzeum, Metropol i budoucí Galerii. Otevření Mlýnské strouhy umožní vznik nového krajinářského pobytového prostředí. Přináší novou kvalitu pro celé centrum města. Navrhujeme jej volněji jako Městskou louku. K soutěži pro Galerie vymezujeme volnou regulaci, která umožní různorodost návrhů. Městské korzo i tekoucí voda mají velký potenciál i pro umělecké intervence. Ulice Dukelskou, Karla IV. a Kanovnickou vnímáme jako nerozdělující prostupy Zeleným pásem. Jsou to cesty parkem s výraznými solitéry veřejných budov.

Soutěž: 6/2022
Plocha řešeného území: 25 825 m2
Plocha zastavěná - garáže: 3 890 m2
Obestavěný prostor - garáže: 29 046 m3

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Klára Concepcion, Zuzana Grečnárová, Ondřej Hart, Diana Lučková, Thu Huong Phamová

Krajinářský architekt: Zuzana Grečnárová, Klára Concepcion
Výtvarný kurátor: Vít Havránek
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Vodohospodářské řešení: Pavel Štěpán
Veřejné osvětlení: Petr Žák, Zuzana Panská
Skateboardové prvky: Jiří Kotal 
Vizualizace: Jan Drška

Mapa