Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové

Místo: Hradec Králové
Klient: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Ministerstvo kultury ČR

1. místo v architektonické soutěži
Grand Prix Architektů 2009 v kategorii Novostavba
Stavba roku 2009

Ve významné městské poloze v Hradci Králové se nacházela prázdná plocha mezi vnitřním a vnějším Gočárovým okruhem na břehu řeky Orlice. Chyběl jí pevný urbanistický koncept. Na tuto plochu byla umístěna budova nové Studijní a vědecké knihovny. Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje. Budova je pevného tvaru a jasného postoje - je to instituce a dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Pro Gočárovu školu zaklíněním zvětšuje odstup. Nepřevyšuje - nedominuje. Otevřené parkoviště na jižní straně pozemku mizí pod popínavou zelení a chodcům nabízí přechod parkoviště v korunách stromů.

Exterier

1 / 7

Objekt knihovny je půdorysného tvaru písmene X. Jeho plášť z litého betonu podtrhuje dynamiku a čitelnost tvaru. Je perforován kulatými okny, která vytvářejí intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou nepravidelně rozmístěná ve dvou výškách podle vnitřních prostor v rámci řádového rastru. Velká prosklení na koncích ramen u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny kruhovými světlíky. Na rameni skladů je počet oken omezen. Vestibul knihovny je velkorysý prostor, z něhož návštěvník stoupá světelným tubusem ke knihám. Volný výběr je intimním prostorem hledání a studovna je centrem bádání ve světle. V posledním patře je konferenční sál. V nohách budovy jsou samostatné provozy kavárny a galerie. Objekt stojí na pochozí ploše navazující na okolí, včetně zelené střechy garáží. Budova knihovny je pevným a výrazným objektem respektujícím to kvalitní v okolí, se zážitkem průhledu a průchodu, a s klidným vnitřním prostředím.

Interier

1 / 9

Soutěž: 2002
Projekt: 2002-2004
Realizace: 2004-2008
Výměra řešeného území: 10 680 m2
Zastavěná plocha: 2 920 m2
Obestavěný prostor: 57 303 m3
Užitná plocha budovy: 13 000 m2

Autoři: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Markéta Jurečková, Jan Kolář

Generální projektant: PRO KIC – sdružení ateliérů Projektil Architekti a Deltaplan
Stavební řešení: Deltaplan
Vizuální styl, infosystém: Kultivar, Pixl-e
Výtvarné dílo: Martina Novotná
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Průběh stavby

1 / 7

Mapa