Železniční stanice Praha - Veleslavín

Místo: Praha - Veleslavín
Klient: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

3. místo v architektonicko-urbanistické soutěži

Železniční stanici Veleslavín navrhujeme jako funkční a citlivé doplnění nově navrhované městské zástavby na styku tří lokalit Vokovic, Veleslavína a Starého Veleslavína. Celé širší území nově urbanisticky definujeme. Okolí Evropské ulice dnes v těchto oblastech trpí postupným vytěžování městského prostoru v důsledku plynule narůstajících požadavků všech druhů dopravy. Ještě před 10 lety zde byly čitelné fragmenty původní sídelní struktury, které v důsledku rodícího se uzlu hromadné dopravy téměř vymizely. Změna charakteru zástavby přinesla do území celou řadu negativních aspektů. Cílem návrhu je zdejší zjizvenou městskou tkáň zhojit, umožnit městu kvalitní předvídatelný rozvoj a snížit negativní dopady tranzitní křižovatky na přijatelnou míru.

Železniční stanice

1 / 4

Zásahy v řešeném území výrazně ovlivní širší vazby na Praze 6 i za jejími hranicemi. V okolí nádraží Veleslavín povede v budoucnu cyklostezka A16. Územím v současnosti tranzituje velké množství lidí, jejichž cíle jsou na letišti Václava Havla, ve Středočeském kraji, či v obytných lokalitách v severozápadním cípu Prahy. Projevy tranzitních pohybů se v důsledku modernizace železniční trasy a jejího propojení se stanicemi metra z velké části přesunou do podzemí, avšak plánovaná výstavba obytných lokalit v blízkém okolí vygeneruje novou klientelu, která bude tento uzel hromadné dopravy hojně užívat také v městském parteru. V návrhu promýšlíme také intenzivní vztah nové zástavby k místním stabilizovaným čtvrtím. Mezi Veleslavínem a Vokovice dnes zeje dopravní tepna s periferními prostory dopravních staveb, kterým bude nutné vrátit náplň a život. Činíme tak novou městskou strukturou s obchodním parterem.

Vizualizace ulic Novoveleslavínská a Evropská

1 / 4

Soutěž: 2019
Plocha řešeného území - nová železniční stanice: 1,5 ha
Užitné plochy nové železniční stanice: 4 500 m2
Rozšířené řešené území  - nová městská struktura: 3,5 ha

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Jan Karásek, Renata Horová, Ondřej Hart

Dopravní řešení: Josef Filip
Vizualizace: neoVISUAL

Mapa