Centrum městské části Praha-Slivenec

Místo: Praha - Slivenec
Klient: MČ Praha - Slivenec

Revitalizace centra Městské části Praha 5 – Slivenec probíhá postupně po etapách dle finančních prostředků na základě celkového projektu centra. Původní stav byl značně zanedbaný, chyběla celková vize úprav. Právě vytvoření návrhu jako celku byla vhodná cesta, která je bohužel v českém prostředí výjimečná. Celkový návrh navíc umožnil zapojit do projektu i veřejnost. Návrh reaguje na přírodní determinanty obce a její historický vývoj. Zároveň ale centrum přizpůsobuje zásadní změně, kdy se z vesnice o cca 500 obyvatelích stala nová městská čtvrť Prahy s 5000 obyvateli a dalším rozvojem.

Stav po III. etapě:

1 / 10

Návrh zvýrazňuje centrum jako celek – Slivenecký okruh – a to zejména zpřehledněním prostředí a definováním povrchů a zeleně.  K okruhu, daného trojúhelníkem ulic s rybníkem a parkem uprostřed, se přimykají jednotlivé samostatnější veřejné prostory. Klíčové je vytvoření náměstí ze silniční křižovatky. Náměstí sdružuje hlavní budovy obce – kostel, úřad a dvůr křížovníků (historických majitelů obce). Mimo náměstí je upraven park v okolí rybníka, zobytněn prostor pod rybníkem pro konání trhů, upravena zastávka MHD a zejména přeměněn předprostor základní školy. Všechna prostředí jsou doplněna o prvky k pobytu a sezení, a to jak formálnímu (lavička a lavice), tak neformálnímu (schody, molo, podium). Návrh vzoru dlažby vytvořil výtvarník Jan Šerých.

Projekt: 2009
Realizace (Etapy I - III): 2009 - 2013
Plocha celého území: 14 496 m2
Etapa I: 255 m2
Etapa II: 254 m2
Etapa III: 1 881 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Ivana Dvořáková

Krajinářské řešení: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Výtvarný návrh vzoru dlažby pěších ploch: Jan Šerých
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Map