Dům sociálních služeb Pod Lipami

Místo: Praha
Klient: Městská část Praha 3

1. místo v architektonické soutěži

Nový objekt domu sociálních služeb působí záměrně jednoduše a bezpečně. Je to dům, který pevně stojí na zemi a poskytuje tak jistotu svým obyvatelům. Zahrada i dům jsou děleny na otevřenější společenské a intimnější chráněné části. Umožňují tak vhodnou míru společenského života dle přání jeho obyvatel. Atmosféra „činžovní vily“ poskytuje klientům pocit bezpečí. Společenské a intimní členění je uvnitř domu jak po výšce, tak na každém podlaží. I obytné podlaží tak má svoji společenskou část okolo atria („náves“ s „restaurací“ a „klubem“), různě veliké a orientované terasy a vlastní pokoje „řadové domy“. Klíčová pro návrh bylo zachování intimity i na úspornějších dvoulůžkových pokojích, kde má každé lůžko svou oddělitelnou niku s oknem. Grafická intervence pomáhá důstojnému pobytu seniorů.

Vizualizace

1 / 2

Části zahrady nabízejí pobyt, užitnost, různé procházky a aktivity. Volba vegetace přináší zážitek při pohledu z oken s vnímáním barev, vůní a ročních období. Přízemí nabízí služby obyvatelům domu (sál, kaple, klubovna) a zároveň zajišťuje chráněný kontakt s okolním světem (recepce, kavárna, denní stacionář, kadeřník, ordinace). Tři bytová podlaží s pečovatelským zázemím mají obdobnou dispozici. Byty nepůsobí jako pokoje v nemocnici, ale jako garsonky. Společný prostor povyšujeme z pouhé chodby na pobytový. Atrium jej dělí na místa s různou kvalitou a velikostí. Jídelna („restaurace“) má vazbu na zázemí. Obývák („klub“) je dělitelný a navazuje na lodžii s výhledem na ulici. Hlavní je intimita pokojů. Směřujeme k nejmenšímu počtu dvoulůžkových pokojů a navrhujeme je téměř v kvalitě jednolůžkových. Cílem návrhu je nevytvářet uzavřenou komunitu, ale snažit se naopak v odpovídající míře otevřít veřejnosti a působit jako samozřejmá součást městského prostředí.

Soutěž: 01/2022
Plocha zastavěná: 881 m2
Plocha zpevněná: 769 m2
Plocha řešeného území: 2 357 m2
Užitná plocha: 3 186 m2
Obestavěný prostor celkem: 13 292 m3

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Diana Lučková, Thu Huong Phamová

Spolupracující architekt: Ondřej Hart, Renata Horová, Laura Molínová, Rudolf Süsser
Krajinářské řešení: Klára Concepcion, Zuzana Grečnárová
Grafický design: Jaromír Hárovník
Technická zařízení budovy: TechOrg
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Požární bezpečnost stavby: Šárka Svobodová
Konzultace: Matěj Lejsal, ředitel domova sociálních služeb Sue Ryder v Praze
Vizualizace: NOMA

Map