Horácká multifunkční aréna v Jihlavě

Místo: Jihlava
Klient: Statutární město Jihlava

2. místo v architektonické soutěži

Do městského prostředí navrhujeme halu jako solitér. Město přirozeně proniká ze Smetanových sadů do ochozů haly a na tribuny arény. Dění v aréně se tak stává součástí života ve městě a vyvolává s ním interakci. Architektura haly je inspirována hokejovým pukem letícím nad ledovou plochou – přihrávka žabkou. Hala má jednolitý jemný obal s vylisovaným nápisem DUKLA. Prosklený parter zprostředkovává maximální vizuální komunikaci exteriéru s interiérem.

Vizualizace

1 / 5

Soutěž: 10/2019
Užitná plocha: 20 219 m2
Kapacita hlediště: 5 100 diváků
Kapacita plochy na stání: 3 300 diváků

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Jiří Formánek, Ondřej Havlín, Renata Horová, Jan Karásek, Klára Táboříková

Vizualizace: neoVISUAL

Map