Koncepční studie nábřeží Stromovky a předpolí přemostění plavebního kanálu Troja-Podbaba

Místo: Park Stromovka, Praha 7
Klient: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Tato část parku Stromovka „u vodního kanálu za tratí“ je „slepé místo“ mezi okolními již řešenými územími, což má i výhodu periférní neurčitosti. Je přitom jedním z důležitých míst Trojské kotliny, jednou ze vstupních bran z centra. Záměrem je proto připojit Stromovku k řece a vytvořit příjemnou nábřežní promenádu z Holešovic do Podbaby. Připojení Stromovky k řece dosahujeme zklidněním nábřežní cesty, vybudováním přístupů k řece, potvrzením uvažované zvedací lávky a doporučením objektu zázemí a kavárny v místě křížení. Příjemnou nábřežní promenádu navrhujeme díky kultivovanému zprůchodnění na spodní i horní úrovni břehu, opakovaným propojením úrovní a omezením dominance automobilů.

Vizualizace

1 / 5

Požadované zvýšení současného mostu řešíme v návazných vztazích s novou zvedací lávkou, občerstvením a přístavem s preferencí pěších. Zásadní je proměna vztahu Stromovky k plavebnímu kanálu. Stav Stromovka–silnice–kanál měníme na: Stromovka až ke kanálu s probíhající zklidněnou komunikací. Zachováváme kvalitu velkorysé cesty v aleji. Umožňujeme pěším bezpečnou cestu s výhledem na řeku společně s „pomalými“ cyklisty a in-line a usměrňujeme auta do jasného koridoru spolu s „rychlými“ cyklisty. Doporučujeme nábřeží od Holešovic po Podbabu segmentovat na několik svébytných oblastí s vlastní atmosférou. V samotném parku Stromovka kultivujeme a doplňujeme cestní síť a aleje. Novou alejí a managementem propisujeme původní průběh ramene Vltavy.

Studie: 5/2017
Plocha řešeného území: 292 108 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Ondřej Hart

Krajinářské řešení: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Vizualizace: neoVizual

Map