Konverze bývalé kotelny na tiskárnu v Lochovicích

Místo: Lochovice
Klient: soukromý

V údolí Litávky v Brdech se nachází stará továrna na papír. Kotelna v jejím areálu již dlouho nesloužila svému původnímu účelu, když byl Projektil osloven k návrhu její proměny na sídlo firmy s malovýrobou. Projektil vzal kvalitu industriální architektury za svou a snažil se ji nepotlačit. Do vysokého prostoru kotelny byla vložená samonosná ocelová konstrukce, která efektivně vyplnila její prázdný prostor. Vnitřní prostor je členěn na patra pro malovýrobu a v posledním patře je administrativní část objektu. Technologické vybavení objektu nutné pro výrobní provoz bylo přiznáno a přidáno k objemu budovy kotelny.

Exterier

1 / 5

Projekt je přínosem do diskuse k tématu využitelnosti zdánlivě nevyužitelného prázdného objektu v chátrajících areálech starých továren. Navíc jde o budovy, které reprezentují opravdu funkcionalistické stavby. Jsme přesvědčeni, že pro jejich záchranu je nuté udělat vše, co je možné. Hlavně v kontextu dnes navrhovaných a stavěných neautorských systémových průmyslových a industriálních objektů, které můžete najit od Mongolska po Mexiko...

Interier

1 / 5

Projekt: 2011-2012
Realizace: 2012
Užitná plocha: 1 290 m2
Obestavěný prostor: 6 937 m3

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Tomáš Bouma
Spolupracující architekt: Adam Hašpica, Michaela Roženská

Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Map