Kulturní centrum Moravská Třebová

Místo: Moravská Třebová
Klient: Město Moravská Třebová

Považujeme parkový charakter území za silný motiv a potvrzujeme jej spolu s prostupností, přehledností a novými druhy prostředí pro více generací. Spojnici Svitavské a Jiráskovy ulice povyšujeme z obslužné komunikace a pěší spojky na pěší korzo, které propojuje všechny stávající i nové veřejné budovy. Z původní továrny využíváme starou halu pro knihovnu a litinové sloupy pro venkovní amfiteátr. Motiv textilu/hedvábí používáme pro hlavní poznávací znamení nového kulturního centra na fasádě i v interiéru. Veřejné prostory jsou v přízemí, což umožňuje bezbariérovost a velkou variabilitu jejich propojování a rozšíření i do exteriéru. Horizontální vrstvení objektu je vstřícné k okolní zástavbě a vhodně reprezentativní. Blyštivá koruna jeviště ukazuje význam nové instituce města.

Vizualizace exterieru a interieru

1 / 4

Doplňujeme průchodnost a příjemnost parku mlatovým korzem, stromy, obvodovou zídkou na sezení a vodním prvkem. Podporujeme scelení území solitérními stromy. Potřebná parkovací stání ukrýváme v zeleni. Scelujeme pozemek mateřské školy. Nabízíme více variant etapizace včetně rezervy pro městské nájemní bydlení a umožňujeme různé scénáře vývoje území.

Soutěž: 08/2022
Plocha řešeného území: 12 030 m2
Plocha zastavěná: 2 831 m2
Obestavěný prostor: 25 701 m3

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Laura Molínová, Michael Pavliš

Krajinářské řešení: Klára Conception, Zuzana Grečnárová
Grafický design: Jaromír Hárovník
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Akustické řešení: AVT Group
Technické zařízení budovy: TechOrg
Vizualizace: Jan Drška

Map