Kulturní dům Slavie

Místo: České Budějovice
Klient: Statutární město České Budějovice

2. místo v architektonické soutěži

Slavie se v našem návrhu stává centrem kulturního klastru Českých Budějovic a jeho okolí upravujeme tak, aby dům a jeho aktivity podpořilo. Proto v návaznosti na vstupy do objektu, které jsou ze všech čtyř stran, sjednocujeme nejbližší okolí domu do plata – předprostoru. Plato zasahuje až k Malši pobytovým schodištěm, zahrnuje pobytové stupně před restaurací, vytváří nový předprostor u Malého sálu a přimyká se i ke schodům k Lidické třídě. To umožňuje rozšíření akcí i před budovu na všech čtyřech stranách dle dramaturgie a typu (velký sál, restaurace, malý sál, klub). Zachováváme Letní scénu a měníme ji na park s mlatovou plochou, který se rychle upraví pro představení. V širším území navrhujeme dát do jedné roviny ulici Dukelskou, aby se Jihočeské muzeum mohlo připojit k Letní scéně. V budoucnu pak doporučujeme totéž s ulicí Jirsíkovou a umožnit připojení ke „Kulturnímu náměstí“ i Jihočeskému divadlu. Protější břeh měníme na pobytovou louku se stupni k Malši – doplnění předprostoru Slavie.

Vizualizace

1 / 6

Navrhujeme nový Malý sál se vstupním foyerem, novým průhledným objemem, který zachová pohled na původní stěnu domu. Foyer s barem se může otevřít do sálu i ven. K Lidické ulici je klub spojený s venkovním prostorem a aktivní nábřežní trasou. Může též využít protilehlé nové pobytové schody ke Krumlovskému mostu. Vedle klubu je druhý vstup do budovy pro nezávislý provoz kulturních HUBů. Obnoveným historickým schodištěm je návštěvník veden do hlavního foyeru. Zachované historické vnitřní schodiště otevíráme dle původního stavu už na přízemí. Velký sál jsme rozšířili což umožňuje požadovanou kapacitu, zlepšuje proporce a zjednodušuje provoz. Stejně jako v přízemí umisťujeme servisní místnosti vedle schodišťové haly velkoryse osvětlené seshora. Místnosti po obvodu uvažujeme jako variabilní. Slouží kulturně kreativnímu HUBu jako open space, ale v případě akcí se mohou proměnit ve foyery. Grafický návrh hledá v rámci historické architektury prostory, které mohou “obživnout a komunikovat” ven. Jde o princip “další vrstvy”, která se přisazuje, opírá (fixně), zavěšuje, kotví, nasazuje.

Foto modelu

1 / 4

Soutěž: 7/2020
Plocha zastavěná: 1 522 m2
Obestavěný prostor: 25 649 m3
Užitná plocha: 3 861 m2
Okolní zpevněné plochy: 4 812 m2

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Ondřej Havlín

Grafický design: Jaromír Hárovník, Ondřej Šorm
Akustické řešení: Karel Motl
Provozní řešení: Olga Škochová
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Krajinářský architekt: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Vizualizace: Martin Janoušek, Jan Havlíček
Architektonický model: Miroslav Černý

Map