Lesopark Belveder

Místo: Praha - Zbraslav
Klient: Městská část Praha - Zbraslav

1.místo v architektonické soutěži
Nominace na PIRANESI Award 2022

Lesopark je klín divoké přírody vražený do vilové městské zástavby ve Zbraslavi. Díky tomu se jeho charakter pohybuje na hranici mezi autentickou přírodou a uměle vytvořenou městskou zelení. Potkáte zde cyklistku, pána se psem, milence ale i srnku, nebo kance. Díky své dramatické morfologii tvoří ve struktuře města přirozenou bariéru. Hlavním záměrem obnovy lesoparku Belveder bylo tedy rozšířit nabídku možností, kde strávit volný čas na okraji velkoměsta, odkud je zdánlivě tak blízko do přírody, která je ale bohužel, vinou okolních dopravních staveb, tak obtížně přístupná.

1 / 7

Cílem bylo dramaticky tvarovaný reliéf lesoparku lépe zpřístupnit, napojit lépe na okolní ulice a obohatit o místa, kde se lidé budou rádi procházet a kam se budou rádi vracet. Návrh je zároveň odpovědí na otázku: “Co s dlouhodobě zanedbaným parkem uprostřed vilové čtvrti, který nikdo nepotřebuje a kam nikdo nechodí?“ Přirozenou součástí projektu byl i návrh dosadby a plán údržby zeleně. Vzhledem k rozsáhlosti území, jeho aktuálnímu „divokému“ stavu a omezeným investičním prostředkům byl zvolen postup s masterplánem děleným na etapy, které bylo možné postupně realizovat dle finančního rámce. Dále bylo podstatné rozhodnutí investovat do proměny uzlových bodů a většinu území nechat v přírodní „divokosti“ s nenáročnou údržbou.

1 / 7

Projekt: 2009-2010
Realizace 1. etapy: 2011, dotace MHMP
Realizace 2. etapy: 2015, dotace OPPK
Rozloha řešeného území: 40 993 m2

Autor: Miloslav Fekar, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Anna Jenčková, Bohdana Linhartová, Marek Sankot

Autor mobiliáře: Miloslav Fekar
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Map