Národní technická knihovna v Praze

Místo: Praha
Klient: Státní technická knihovna, MŠMT

1. místo v architektonické soutěži
Cena klubu Za starou Prahu 2009
Vynikající betonová stavba 2009
Best of Realty 2009
Cena státního fondu životního prostředí 2009
The Great Indoors Award 2009, Frame, Holandsko
Grand Prix architektů 2010
Knihovna roku 2010 (Cena MK ČR)
Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2011

Budova NTK respektuje původní plán Dejvic, zapojuje i objekty mimo hlavní osu campusu a vytvořením různých předprostorů nabízí nové pobytové možnosti. Je srdcem campusu technických vysokých škol. Uzavřená forma na půdorysu sférického čtverce vizualizuje ochranu a soustředění. Oproti čtverci nebo kruhu je dispozice svobodná a zachovává dobrou orientaci. Tu podporuje centrální dvorana s horním osvětlením. Knihovna je centrem informací okolních vysokých škol i servisem pro různé technické vědy. Proto budova není orientována, nemá hlavní fasádu ani vstup, ale vstupy čtyři. Fasáda knihovny je neprodyšně i když průhledně až průsvitně uzavřena skleněným pláštěm - vnější hranicí. Směrem dovnitř od ní je rozostřený hutný prostor s hloubkou zobrazenou vloženými prvky – vnitřní svět knihovny. Vytváří se tak pocit vstřícnosti a otevřenosti zároveň s viditelným ohraničením, které zdůrazní bezpečnost a jasnost celku. Průlom do vlastní knihovny je až ve vnitřní hale a je citelný – pocit významnosti, který k institucím patří.

Exterier

1 / 5

Knihovna má obrys oválného čtverce o rozměrech cca 75x75m. Objekt má šest nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží. 1.NP a 2.NP je veřejné s doplňkovými funkcemi (kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, pobočka městské knihovny, noční studovna) a je prostorem volné komunikace a setkávání návštěvníků. Provoz knihovny začíná na úrovni 2.NP. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny volné výběry, studovny, učebny a administrativa. Výjimečný je koncept „učebnice techniky“, který byl reflektován nejen v architektonickém návrhu, ale i v návrhu interiéru, grafickém řešení a výtvarných intervencích. Právě propracovaný komplexní návrh díky zapojení multidisciplinárního týmu je u NTK výjimečný. Konstrukce o velikosti 15x15m je velkorozponová a předepjatá a umožňuje výraznou variabilitu vnitřního prostředí, měřítkově odpovídá velkým prostorům a podporuje vyznění fasády. Studijní a pracovní místa jsou soustředěna v místech s přirozeným osvětlením, knihy v regálech jsou naopak v hloubce dispozice. Návrh technologie byl veden snahou o omezení jejího rozsahu, používání jednoduchých trvanlivých systémů a maximálního využití přirozených principů (aktivace betonového jádra, rekuperace, noční přirozené provětrání). Střecha s extenzivní zelení slouží k retenci srážek. 

Interier

1 / 12

Soutěž: 2000
Projekt: 2004-2006
Realizace: 2006-2009
Otevření: 9. 9. 2009
Celková plocha pozemku: 13 404 m2
Zastavěná plocha parteru: 5 000 m2
Obestavěný prostor celkem: 172 258 m3

Autoři: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor soutěžního návrhu: Václav Králíček
Spoluautor interiéru: Radim Babák, Ondřej Tobola
Spolupracující architekt: Helena Hejdová, Kateřina Horáková, Anna Jenčková, Rudolf Wiszcor

Vizuální styl, infosystém: Petr Babák
Koncepce výtvarných děl: Vít Havránek, Tomáš Vaněk, Jiří Skála
Centrální umělecké dílo: Dan Perjovschi
Energetický koncept budovy: Jan Žemlička
Generální projektant: Helika
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Map