NÚKIB Brno

Místo: Brno - Černá Pole
Klient: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Koncept soutěžního návrhu nového sídla NÚKIB je založen na kontrastu organického v ortogonálním.  Racionální uzavřená vnější forma objektu navazuje na inertní okolí a ukrývá v sobě tvarově bohaté a členité atrium. Okolo něj jsou seřazeny pracovní prostory pro požadované specifické funkce. Široká paleta pracovních míst od sdílených prostor, přes skupinové a specializované laboratoře, až po individuální pracovny pro soustředěnou činnost. Hlavní objekt je vnořen do hloubi aktuálně neprostupného areálu. Za hranicí pozemku od ulice Mathonovy je umístěn servisní parkovací a vjezdový objekt, ve kterém je realizována veškerá filtrace a monitoring vjezdů. Prostor mezi hlavní budovou a servisním objektem je rezervován pro budoucí rozšíření kapacity.

Vizualizace

1 / 2

Soutěž: 6/2019

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupráce: Jan Karásek, Ondřej Havlín, Klára Táboříková

Vizualizace: neoVISUAL

Map