Sídlo společnosti Y Soft

Místo: Brno
Klient: Y Soft Corporation a.s.

1. místo v architektonické soutěži

Klientovo zadání bylo rekonstruovat pronajatý objekt haly z montovaného železobetonového skeletu opláštěné standardním kovoplastovým obvodovým pláštěm na špičkové vývojové centrum s malou výrobní linkou. Hala se nachází v Technologickém parku v Brně. Z pohledu čistě funkčního nebylo třeba do pláště budovy příliš zasahovat, ale z pohledu architektonického bylo třeba vytvořit budově výraz odpovídající jejímu plánovanému využití. Návrh reaguje na nároky nového nájemce, protože hala by svým univerzálním neosobním vzhledem neobstála jako sídlo mladé ambiciózní IT firmy. Hlavním prvkem návrhu je světlo. To přivádí dvě vnitřní atria se zelení a oba vstupy. Přední reprezentativní vstup a zadní s odpočinkovou zónou. Na fasádu objektu s plochou více než 500m2 bylo vytvořeno umělecké dílo "Print only what you need" inspirované základním tématem společnosti, jímž je „měnit způsob, jakým svět tiskne“. Ideový koncept Wall Gallery počítá s proměnou tohoto vnějšího "potisku". Na místě je tak už druhé výtvarné dílo, které díky promítací technice večer "ožije".

Exterier

1 / 5

Přízemí je vyhrazeno vstupu s recepcí, prostoru pro návštěvy a školení, odpočinkové zóně pro zaměstnance, části kanceláří se zázemím a výrobě se sklady. Odpočinková zóna se může v případě potřeby transformovat na halovou kancelář, podobně jako část výroby a skladu v případě přesunu výroby do jiných prostor. Za vstupem je recepce a místo pro vyčkání návštěv. V patře je pro lepší prosvětlení átrii a více klidu umístěna většina administrativních pracovišť s potřebným zázemím, v podobě halové kanceláře ve vnitřní části u átrií a jednotlivých kanceláří při vnějších fasádách.

Interier

1 / 4

Soutěž: 2011
Projekt: 2011 - 2012
Realizace: 2012
Zastavěná plocha: 1 183 m2
Užitná plocha: 1 960 m2
Obestavěný prostor: 10 716 m3

Autor: Roman Brychta, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Tomáš Bouma

Výtvarné dílo: Jaromír Hárovník, Filip Kraus, Jaromír Skácel, Ondřej Šorm, Jan Vytiska
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková

Map