Udržitelná čtvrť Chytré Líchy

Místo: Židlochovice
Klient: Město Židlochovice

Nová programově udržitelná a chytrá obytná čtvrť malého města s komunitní energetikou a pestrou skladbou typů bydlení. Náves se stromy nabízí pobytový prostor pro nové i stávající obyvatele z okolí. Záhumenní cesta s alejí zlepší pěší prostupnost. Komunitní dům přináší pro město využitelný prostor i zázemí přírodního parku. Zklidněná doprava a různé veřejné prostory nabídnou příjemné prostředí pro všechny věkové kategorie. Různost a flexibilita obytných domů s nebytovými prostory a energetický koncept zajistí atraktivitu a udržitelnost. Možnost přízemních i malých bytů se zahrádkami umožní pestrou sociální a věkovou skladbu. Místní odrůdy a přírodní materiály naváží na tradici.

Vizualizace

1 / 6

Návrh obsahuje širokou škálu venkovních veřejných prostranství i různé sociálně atraktivní vnitřní prostory. Důležitá je paleta různých forem bydlení umožňující intenzivní zástavbu, ale stále ještě venkovského až maloměstského typu. Jsou možné i individuální rodinné domy, ale polohou podřízené uliční čáře, nicméně převažují dvoj a trojdomy. Rozmanitost typů umožňuje pestrost skladby obyvatel. Základní sekci lze dělit na menší byty (mladý pár, mladá rodina, odrostlé děti, péče o rodiče). Možnost bytů na přízemí se samostatným vstupem je příhodná pro seniory a tělesně postižené. Jednotky mohou mít předzahrádky či zahrádky a prostorné lodžie. Základem energetické koncepce jsou úspora potřeby energie na vytápění díky pasivnímu standardu, úspora energie na ohřev TV pomocí zisku tepla z odpadní vody a pokrytí zbylé energie pomocí obnovitelných zdrojů tepla – tepelných čerpadel a výroby elektrické energie pomocí FV panelů rozmístěných na střechách domů.

Soutěž: 04 /2021
Plocha řešeného území: 33 600 m2
Plocha zastavěná: 5 100 m2
Užitná plocha: 9 624 m2
Zpevněné plochy: 6 400 m2
Plocha FWE: 2 100 m2

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Thu Huong Phamová 

Energetický koncept: Petr Filip
Krajinářská architektura: Zdeněk Sendler
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Technická infrastruktura: Petr Hrdlička
Vizualizace: Jan Drška

Map