Urbanisticko-architektonický návrh Anenského náměstí v Jablonci nad Nisou

Místo: Jablonec nad Nisou
Klient: Statutární město Jablonec nad Nisou

1. místo v architektonicko-urbanistické soutěži

Prostor Anenského náměstí má díky své historické poloze a z ní vyplývající rušnosti významný potenciál. Nejstarší kostel proměněný na koncertní sál, infocentrum, kontakt historického jádra s důležitou dopravní tepnou a řekou Nisou a dochované vzrostlé stromy nás vedly k návrhu místa jako reprezentativního prostředí - vstupního prostoru města. Navrhujeme proto významné usměrnění automobilové dopravy, sjednocení prostoru, jeho směřování ke kostelu sv. Anny a využití historických stop a vegetačních a pobytových prvků k jeho kultivaci.

Vizualizace

1 / 2

Přetváříme prostor na parkové náměstí, které má odlišný charakter od kamenných historických náměstí i od parků při Nise. Dáváme vyniknout kostelu jako dominantě. Sjednocujeme prostor odstraněním zídek a nekvalitní zeleně, regulací k doplnění nároží a sloučením prostoru do jedné úrovně. Omezujeme hlavní komunikaci na nezbytné prostorové minimum a posunujeme ji od fasád domů, aby měly kvalitní předprostor. Náměstí navrhujeme jako pěší zónu. Nové stromy doplní prostor, potlačí méně kvalitní fasády a zpříjemmní pobyt. Připojujeme řeku Nisu pobytovým schodištěm. Prvky drobné architektury zobytňujeme náměstí. Povrchy předpokládáme kamenné s odlišením částí prostorů kladem či hrubostí, průjezdnou komunikaci asfaltovou s vizuálně kvalitnějším povrchem. Parkovací stání vymezujeme tak, aby nedominovala prostředí.

Soutěž: 01/2019
Plocha řešeného území: 2 850 m2

Autor: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Rudolf Süsser

Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Vizualizace: neoVISUAL

Map