Zahrada MŠ U Uranie

Místo: Praha - Holešovice
Klient: Mateřská škola U Uranie

Zahrada MŠ U Uranie měla před revitalizací kvalitní vzrostlou zeleň a relativně kvalitní travnaté plochy. Její zvláštností je vysoká odhlučňovací zeď směrem k ulici U Uranie, která je vyrobena z železobetonových prefabrikátů. Hlavním motivem revitalizace zahrady je řeka. Ta v našem návrhu prostupuje celou zahradou a váže na sebe dílčí témata. Vyznačení řeky zamýšlíme z drobných i větších oblázků, mlatu a suchých kmenů. Řeka převážně sleduje dnešní chodníček, který symbolizuje komunikace v přírodním prostředí. Podél řeky pak vznikají meandry a tůně, vyznačené rostlinami, ale i pískem. Ty slouží jednak pro umístění specifických herních aktivit – pískoviště, labyrint, ale také jako individuální niky pro hry jednotlivců či menších skupin. Zbytek plochy zahrady je pak řešen v návaznosti na přilehlé objekty pavilónů, plotů a zdí a to převážně jako větší volné prostory.

Původní stav a navrhované změny

1 / 13

Projekt: 2014
Realizace: 2016
Plocha zahrady: 6 900 m2

Autor: Petr Lešek
Spoluautor: Klára Táboříková

Krajinářská architektka: Jitka Tomsová
Autorky herních prvků – studentky VŠUP ateliéru designu Jana Němečka: Viktorie Beldová, Martina Houzarová, Lenka Klodová, Kateřina Pražáková, Lenka Svatošová, Anna Štěpánková
Fotografie: Tereza Bonaventurová

Map