Zázemí hřiště FK Újezd nad Lesy

Místo: Újezd nad Lesy, Praha 21
Klient: Fotbalový Klub Újezd nad Lesy, z.s.

Místo na hraně Klánovického lesa, v sousedství rozvíjející se vilové zástavby. Šatny a zázemí sportovního areálu přinese do lokality občanskou vybavenost i kultivaci souvisejících veřejných prostor. V kooperaci s městskou částí usilujeme také o koordinaci výstavby na souaseních pozemcích tak, aby byla maximálně využita sportovní funkce dotčených ploch definovaných v územním plánu. Objekt zázemí umisťujeme kolmo k ulici Pilovské, za jižní hranici hřiště. Od jedné hrany pozemku ke druhé. Dům má po celém svém obvodu ochoz, krytý subtilní střešní konstrukcí nesenou jemnou osnovou sloupů. Objem objektu je tak odlehčen a hranice mezi uvnitř a venku je záměrně znejasněna. Přesto dům uvnitř areálu čitelně vymezuje část sportovní od části více veřejné a obslužné.

Vizualizace

1 / 4

Studie: 2019
Projekt: 2021
Zastavěná plocha: 381 m2
Užitná plocha: 328 m2
Obestavěný prostor: 1 745 m3
Okolní zpevněné plochy: 985 m2

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spolupracující architekt: Ondřej Havlín, Ondřej Hart

Požární řešení: Jiří Ledinský
Statika: Martin Tydlitát
Elektrotechnické zařízení: ELEPRO
Vytápění: Jiří Samec
Vzduchotechnika: Tomáš Dvořák
Zdravotechnické instalace: Petr Kvasnička
Dopravní řešení: Dominik Plhoň

Map