ZŠ a MŠ Sadová Brno

Místo: Brno
Klient: Statutární město Brno

Přehlednost, přirozená a intuitivní orientace, pocit bezpečí a kontaktu s přírodou. Svah zarostlý náletem na jihu rostoucího městského satelitu, jehož divokost nás baví. Vytváříme vstupní bránu nového centra dvojicí veřejných budov (poliklinika, polyfunkční dům). Jsou přimknuté k hlavní ulici Zaječí hora a vytváří severní hranu náměstí otevřeného do parku.

Vizualizace exterieru a interieru ZŠ

1 / 3

Plocha zastavěná: 5 130 m2
Obestavěný prostor: 50 797 m3
Užitná plocha: 10 380 m2
Okolní zpevněné plochy: 1 530 m2

Na jižní hranu náměstí mezi stromy stavíme školu, která je otevřená a propojuje různorodá prostředí svého okolí. Vstup je otevřený do náměstí i do dvora a tvoří podstavu, ze které vyrůstají tělocvična a oddělené stupně základní školy. Vznikají tak tři svébytné světy lidského měřítka se společným základem splývajícím s kontextem přírodního prostředí – "městské džungle". Využíváme terénní modelace k provázání horní úrovně náměstí s pochozí střechou školy. Areál školy s venkovním sportovištěm podporuje atmosféru otevřenosti a poskytuje různorodá zákoutí. Začlenění jednotlivých podlaží tříd v rámci jednoho klastru do jedné komunity, je docíleno prostřednictvím světlíku a průhledů.

Vizualizace MŠ

1 / 2

Plocha zastavěná: 1 055 m2
Obestavěný prostor: 5 168 m3
Užitná plocha: 1 395 m2
Okolní zpevněné plochy: 320 m2

Školka leží na hraně parku a v návaznosti na školu. Od ulice se uzavírá a otevírá do zahrady. Vytváří vnitřní chráněný svět. Mimo zahrady mohou děti z mateřské školy využívat hřiště v sousedním veřejném parku, do kterého mají přístup přímo ze zahrady. Třídy mateřské školy jsou rozdělné do dvou výškových úrovní, které umožnují různorodé prostředí pro denní aktivity dětí. Výškově členitý prostor umožňuje dobrou vizuální kontrolu.

Soutěž: 08/2022

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Diana Lučková, Thu Huong Phamová

Zahradní architekt: Zuzana Grečnárová, Klára Concepcion
Grafický design: Jaromír Hárovník
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Energetické řešení: Petr Filip
Vizualizace: Avocado Fresh