Galerie v přírodě u centra ekolologických aktivit Sluňákov

Místo: Horka nad Moravou
Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

V rámci projektu Dům přírody Litovelského Pomoraví byla realizována galerie v přírodě v areálu u existující budovy CEA Sluňákov. Úpravy areálu vycházejí ze základního ideového konceptu "7 bran k přírodě Litovelského Pomoraví", jehož autorem je Michal Bartoš. Záměrem je vytvoření uceleného areálu, který informuje návštěvníky o přírodních procesech, a to na konkrétním prostředí lužního lesa. Zdůraznění člověka jako součásti přírody obohacuje celý projekt o kulturní vrstvu. Návštěvník si tak přírodu nejen prohlíží, ale může ji přímo zažít a stát se její součástí. V českém, evropském i světovém měřítku unikátně řešený areál, který netradiční formou - pomocí výtvarných děl zprostředkovává návštěvníkům intenzivní zážitek přírody a člověka v ní. Vložením pěšího komunikačního okruhu pro návštěvníky a krajinářskými úpravami vznikla galerie ve volné přírodě, v níž jsou v jednotlivých nikách umístěna výtvarná díla od předních českých výtvarníků, kteří se dlouhodobě inspirují přírodou.

Galerie v přírodě u centra ekologických aktivit Sluňákov

1 / 20

Ideovým konceptem úprav Sluňákova, stejně jako nedalekého infobodu Šargoun, je text „7 bran k přírodě Litovelského Pomoraví“ Michala Bartoše. Záměrem je vytvoření uceleného areálu, který informuje návštěvníky o přírodních procesech, a to na konkrétním prostředí lužního lesa. Zdůraznění člověka jako součásti přírody obohacuje celý projekt o kulturní vrstvu. Návštěvník si tak přírodu nejen prohlíží, ale může ji přímo zažít a stát se její součástí.

Letecké pohledy

1 / 4

Projekt: 2009 – 2011
Realizace: 2012 – 2014
Plocha řešeného území: 178 604 m2
Zpevněné plochy: 6 275 m2

Autor: Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Tomáš Bouma, Helena Hejdová, Marek Sankot

Prvotní koncept areálu: Tomáš Lampar
Ideový koncept 7 bran: Michal Bartoš
Výtvarná díla: Miloslav Fekar, Marcel Hubáček, František Skála, Miloš Šejn
Grafický design: Kultivar
Dopravní řešení: VIA
Sadové úpravy: Zdeněk Sendler
Úpravy svahů: Karel Zlatuška
Fotografie: Andrea Thiel Lhotáková, Miloslav Fekar

Mapa